Alfa Romeo Alfetta

Série > Exoto Xs Collection

  • Exoto 1/18 Alfa Romeo Alfetta 159 A # 4 -giuseppe Farina -winner Belgium Gp 1951
  • Exoto 1/18 Alfa Romeo Alfetta 159 # M-20 Giuseppe Farina -gp Spain 1951
  • Exoto 1/18 Alfa Romeo Alfetta 159 # M-20 Giuseppe Farina -gp Spain 1951
  • Exoto 1/18 Alfa Romeo Alfetta 159 A # 4 -giuseppe Farina -winner Belgium Gp 1951
  • Exoto 1/18 Alfa Romeo Alfetta 159 Million Giuseppe Farina -gp Spain 1951
  • Exoto 1 / 18- Alfa Romeo Alfetta 159 A # 4 Giuseppe Farina, Winner Gp Belgium 1951
  • Exoto 1 / 18- Alfa Romeo Alfetta 159 A # 4 Giuseppe Farina, Winner Gp Belgium 1951