Alfa Romeo Alfetta

Série > Exoto Xs Collection

  • Exoto 1/18- Alfa Romeo Alfetta 159 A #4 Giuseppe Farina, Winner Gp Belgique 1951
  • Exoto 1/18- Alfa Romeo Alfetta 159 A #4 Giuseppe Farina, Winner Gp Belgique 1951