Alfa Romeo Alfetta

Alfa Romeo Alfetta Berline 2000L 1978 Ivory White Car Model 118 Mitica


Alfa Romeo Alfetta Berline 2000L 1978 Ivory White Car Model 118 Mitica
Alfa Romeo Alfetta Berline 2000L 1978 Ivory White Car Model 118 Mitica
Alfa Romeo Alfetta Berline 2000L 1978 Ivory White Car Model 118 Mitica
Alfa Romeo Alfetta Berline 2000L 1978 Ivory White Car Model 118 Mitica
Alfa Romeo Alfetta Berline 2000L 1978 Ivory White Car Model 118 Mitica
Alfa Romeo Alfetta Berline 2000L 1978 Ivory White Car Model 118 Mitica
Alfa Romeo Alfetta Berline 2000L 1978 Ivory White Car Model 118 Mitica
Alfa Romeo Alfetta Berline 2000L 1978 Ivory White Car Model 118 Mitica
Alfa Romeo Alfetta Berline 2000L 1978 Ivory White Car Model 118 Mitica
Alfa Romeo Alfetta Berline 2000L 1978 Ivory White Car Model 118 Mitica

Alfa Romeo Alfetta Berline 2000L 1978 Ivory White Car Model 118 Mitica    Alfa Romeo Alfetta Berline 2000L 1978 Ivory White Car Model 118 Mitica
Alfa Romeo Alfetta Berlina 2000L 1978 white ivory, miniature car model finished by Mitica in die-cast (metal) at a scale of 1:18.
Alfa Romeo Alfetta Berline 2000L 1978 Ivory White Car Model 118 Mitica    Alfa Romeo Alfetta Berline 2000L 1978 Ivory White Car Model 118 Mitica